Valores / RSC

Fundamentamos o noso modelo de compliance sobre os principios esenciais de bo goberno, proporcionalidade, transparencia e sustentabilidade, promovendo un comportamento profesional e ético do persoal e da empresa. 

Esta cultura emana da dos intereses da Dirección de  Trisquel Artesanía  SC, garantindo a integridade e o respecto do persoal de tenda, clientes e provedores, e no seu conxunto da sociedade e institucións en xeral.

O modelo de  compliance de  Trisquel Artesanía  SC, ten tamén como obxectivo a Política de Sustentabilidade en toda a súa cadea de valor e en todo o conxunto de actividades e produtos que da maneira máis eficaz sexan máis respectuosas co medio ambiente e polo tanto co conxunto da sociedade.

A nosa política de eliminación de plásticos implementada no ano 2015 reduciu o seu uso nun 95% co obxectivo de alcanzar o 100% en 2024. Conscientes do compromiso da empresa con todo o proceso produtivo dos nosos provedores melloráronse as técnicas de  tintado téxtil, eliminando na súa elaboración  aquelas substancias químicas que xeran maior impacto ambiental. Igualmente cos produtos de orixe animal realízase unha  trazabilidad que garanta que non proveñen de animais sacrificados exclusivamente para a súa comercialización.

O eixo cultural foi dende o primeiro momento da apertura de  Trisquel Artesanía un valor fundamental cun involucramento máximo no ámbito da nosa música tradicional. Iso levounos a colaborar na publicación de diversos discos como  Canto de  Ultreia de  Resonet, A  lúa  prendeu a luz de  Puntada  sen Fío,  The  Tambourine  Man de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre así como do terceiro disco de Os d´Abaixo Somos a  Pedra.

A promoción de novos traballos musicais tamén forman parte da cultura empresarial de  Trisquel Artesanía mediante a organización de firmas de discos.

®Trisquel Artesanía, SC