Transporte e entrega

Prezos  

Todos os produtos indican o prezo de venda en Euros e inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).  

Se fose aplicable calquera outro imposto, así se indicaría (IGIC ou  IPSI).  

Gastos de entrega e transporte  

TRISQUEL  ARTESANIA  SC só realiza envíos cobrando un importe adicional en Euros, en concepto de gastos de envío.  

Envíos a Península: 
Até  5Kg.   Importe de  8,00€ 
Até 10Kg.  Importe de 10,00€ 

Envíos a Portugal: 
Até 2Kg.    Importe de 9,00€ 

Outros destinos consultar en trisquelartesania@trisquelartesania.com 

Transporte 

A repartición de produtos realízase a través de  GLS  SPAIN